Auteur: K.N.B.B. Midden-Brabant

Uitslag district finale dames libre klein

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Uitslag-District-finale-dames-libre-klein-2017-2018.pdf

Brief uitstel nieuwe opzet pk intervallen naar 2019 – 2020.

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Brief-aan-districten-en-gewesten-inzake-intervallen.pdf

Uitslag stemming pk nieuwe opzet.

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/02/STEMMING-INTERVALSYSTEEM.pdf

Uitslag district finale bandstoten 4e klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Uitslag-District-4e-klas-bandstoten-finale-2017-2018.pdf

Uitnodiging district finale bandstoten 2e klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Bandstoten-2e-klasse-versie-2.pdf

Uitslag district finale libre klein 1e klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/01/uitslag-Libre-klein-1e-klasse.pdf

Uitnodiging district finale bandstoten 3e klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/01/Bandstoten-3e-klasse-.pdf

Uitnodiging district finale libre dames intervallen

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/01/Libre-dames-Interval-1.pdf

Aangepaste uitnodiging district finale bandstoten 4e klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/01/bandstoten-4e-klasse-versie-2.pdf

Uitslag district finale bandstoten 5e klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/01/uitslag-bandstoten-5e-klasse.pdf

Top