Commissies

Commissie heffingen en maatregelen
Voorzitter Rob Schaap gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2020

Ben Stoopen gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2021

Jeroen Hamers gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2021

Ton van Gestel gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2022

Marianne Oerlemans gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2020

Kascommissie
Paul van Diem gekozen t/m voorjaarsvergadering 2022

Jeroen Hamers gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2021

Frans Slaats gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2020

Arbiterscommissie

Beoordelaars
Beoordelaar

Peter Veltman

Arbiters
Nationale arbiters

Geen

Gewestelijke arbiters
Bert van den Hooff

Ben Keller

Cees Kooijman

Johan Leenders

Peter Veltman

Districtsarbiters

Cor Bont

Marcel de Brouwer

Jan van Engelen

Jeroen Hamers

Ronnie Joosen

Rene Luiken

Piet Oerlemans

Ton van Rixtel

Arjen van de Sande

Kees Timmermans

Jan Wouters

Clubarbiters

Wij kunnen nog steeds arbiters gebruiken.
Vind u het leuk en tevens leerzaam,
neem dan contact op met het districtsbestuur info@knbb-mb.nl