Commissies

Commissie heffingen en maatregelen
Voorzitter Rob Schaap gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2020

Ben Stoopen gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2021

Jeroen Hamers gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2021

Ton van Gestel gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2019

Marianne Oerlemans gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2019

Kascommissie
Paul van Diem gekozen t/m voorjaarsvergadering 2019

Jeroen Hamers gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2021

Frans Slaats gekozen gekozen t/m voorjaarsvergadering 2020

Arbiterscommissie
Districtscoördinator , CEB arbiter
Jac van de Ven

Beoordelaars
Beoordelaar

Peter Veltman

Arbiters
Nationale arbiters
Jac van de Ven

Gewestelijke arbiters
Peter Veltman

Jan Versteeg

Ben Keller

Cees Kooijman

Johan Leenders

Bert van den Hooff

Districtsarbiters
Marianne Oerlemans

Piet Oerlemans

Jan Wouters

Rene Luiken

Erik van Woerkom

Ronnie Joosen

Cor Bont

Clubarbiters

Alex van Gerwen

Kees Timmermans

Theu Brok

Gerrit van der Kemp

Marcel de Brouwer

Martin de Graaf

Jos Meijer

Jan van Engelen

Ton van Rixtel

 

Wij kunnen nog steeds arbiters gebruiken.
Vind u het leuk en tevens leerzaam,
neem dan kontakt op met het districtsbestuur info@knbb-mb.nl