Hans Wolf van V.O.O. op 65 jarige leeftijd overleden.