Districtsreglement versie 3.0 is per 1 juli 2017 van kracht