Welkom

District

midden

BRABANT

Fotogalerij

financiële Advies commissie

Het District heeft een Financiële Advies Commissie die voorgedragen is door het Districtsbestuur, zij zijn door de leden op de ALV gekozen voor 3 jaar, 1 x per 3 jaar zijn ze aftredend en kunnen zich herkiesbaar stellen, ook kunnen zich nieuwe kandidaten zich aanmelden. 

De volgende leden hebben zitting in de FAC : 

Frans Slaats 

Paul van Diem 

Jeroen Hamers 

 

VOLG MEDE BEOEFENAARS ONLINE

gallery